Проекты геолого-экономической оценки и переоценки месторождений

Призначення

- початкова геолого-економічна оцінка ділянки надр, що обґрунтовує оцінку прогнозних ресурсів ділянок надр, переданих надрокористувачеві для здійснення геологічного вивчення, пошуково-оцінювальних робіт і розвідки родовищ корисних копалин, що заявлена на отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення (у тому числі дослідно-промислову розробку).

- попередня геолого-економічна оцінка ділянки надр, що обґрунтовує попередньо оцінені запаси, що заявлена на отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення (у тому числі дослідно- промислову розробку).

- обґрунтування та визначення розміру обов'язкових платежів за користування надрами. передпроектна документація, пов'язана з геологічним вивченням надр.

- програми, проекти угод про розподіл продукції й інші матеріали з погляду повноти й комплексності добування корисних копалин, їхнього раціонального використання й охорони надр.

- проекти на проведення геологічного вивчення надр, фінансовані за рахунок відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази, що надходять у державний бюджет України, у тому числі, переданих видобувним підприємствам, що самостійно проводять роботи з геологічного вивчення надр, а також за рахунок власних коштів надрокористувачів.

- проекти на видобуток корисних копалин у частині раціонального й комплексного використання надр.

- проекти на переробку мінеральної сировини в частині комплексного використання й охорони надр.

Галузь застосування

- надрокористування

Характеристика

Складається із геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, гірничотехнічного, техніко- економічного модулів та модулів розрахунку вартості отримання спеціальних дозволів на користування надрами і податків на надра. Виконується супроводження на всіх стадіях - від експертизи запасів у ДКЗ України до отримання спеціальних дозволів на користування надрами.