Автоматизація Геолого-Маркшейдерського забезпечення на гірничо-збагачувальних комбінатах

Призначення

Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення (ГМЗ) спрямована на підвищення точності і оперативності геолого-маркшейдерських розрахунків, підвищення ефективності раціонального використання надр та забезпечення геолого-маркшейдерською інформацією при плануванні та управлінні гірничими роботами в кар'єрі.

Передбачено вирішення наступних задач: автоматизованого підрахунку запасів, обліку видобутку руд, моделювання родовища та кар'єру, оконтурювання рудних тіл, автоматизації буро-вибухових робіт та інших задач на основі модифікації існуючих та розробленні нових методів.

Галузь застосування

Гірничо-збагачувальні комбінати

Технічна характеристика

Автоматизована система ГМЗ складається з наступних модулів: формування цифрової моделі родовища на основі даних випробування розвідницьких та вибухових свердловин; моделювання денної поверхні кар'єру; підрахунок запасів з розподілом на сорти руд в заданих контурах гірничих робіт, а також повний підрахунок запасів в проектних межах кар'єру (передбачено використання існуючих та розроблених методів і їх автоматизованого вибору); маркшейдерський облік видобутку з розподілом гірничої маси на руду і розкрив за будь-який звітний період; оконтурювання рудних тіл; автоматизація буро-вибухових робіт; формування геолого-маркшейдерської документації.

Для розроблення автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення використовується інструментальні засоби Visual Studio .NET 2010, бібліотека OpenGL для роботи з тривимірною графікою, технології ADO та ADO.NET для роботи з базами даних.