Документация Ссылка
Постанова КМУ від 15 березня 2006 р. N 308 Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції Скачать
Постанова КМУ від 26 березня 2008 р. N 261 Про внесення змін до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат Скачать
Постанова КМУ від 30 серпня 2005 р. N 827 Про затвердження Порядку надання у 2005 році спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 22 березня 2001 р. N 256 Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат Скачать
Постанова КМУ від 21 липня 2010 р. N 662 Про затвердження Порядку проведення у 2010 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 5 травня 1997 р. N 432 Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр Скачать
Постанова КМУ від 28 квітня 2009 р. N 413 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів Скачать
Постанова КМУ від 20 серпня 2008 р. N 767 Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру Скачать
Постанова КМУ від 07.03.00 №456 Про затвердження нормативів плати за користування надрами для видобування мінеральних підземних вод Скачать
Постанова КМУ від 20 лютого 2006 р. N 168 Про затвердження Порядку надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 2 жовтня 2003 р. N 1540 Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 17 червня 2009 р. N 608 Про затвердження Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 13.06.95 №423 Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією Скачать
Постанова КМУ від 12.12.94 №827 Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення Скачать
Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. № 615 Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 15 жовтня 2004 р. N 1374 Київ Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 27.02.08 №273 Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 10 листопада 2000 р. N 1689 Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин Скачать
Постанова КМУ від 4 квітня 2007 р. N 611 Про затвердження Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 2 листопада 2006 р. N 1524 Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Скачать
Постанова КМУ від 4 червня 2008 р. N 525 Про затвердження Порядку проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 2 липня 2008 р. N 599 Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 12 січня 1996 р. N 59 Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації Скачать
Постанова КМУ від 27 серпня 2008 р. N 761 Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту Скачать
Постанова КМУ від 24 вересня 2005 р. N 980 Про затвердження Положення про Державну геологічну службу Скачать
Постанова КМУ від 26 травня 2004 р. N 694 Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 26 травня 2004 р. N 687 Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Скачать
Постанова КМУ від 19 березня 2008 р. N 212 Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду Скачать
Постанова КМУ від 12 липня 2005 р. N 557 Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду Скачать
Постанова КМУ від 20 лютого 2006 р. N 167 Про затвердження Порядку проведення у 2006 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 14 січня 2009 р. N 16 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від вровадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів Скачать
Постанова КМУ від 15.10.03 №1631 Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами Скачать
Постанова КМУ від 17 грудня 2008 р. N 1098 Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель Скачать
Постанова КМУ від 22 грудня 1994 р. N 865 Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин Скачать
Постанова КМУ від 17 червня 2009 р. N 609 Про затвердження Порядку проведення у 2009 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 31.01.95 №75 Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин Скачать
Постанова КМУ від 26 вересня 2007 р. N 1173 Про вилучення і надання в оренду земельних ділянок для видобування корисних копалин із зміною їх цільового призначення та погодження місця розташування об'єкта Скачать
Постанова КМУ від 24 березня 2004 р. N 368 Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями Скачать
Постанова КМУ від 27 лютого 2008 р. N 273 Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1147 Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів Скачать
Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Скачать
Постанова КМУ від 26 березня 2008 р. N 264 Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин Скачать
Постанова КМУ від 30 серпня 2005 р. N 828 Про затвердження Порядку проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 30.11.94 №801 Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України Скачать
Постанова КМУ від 15.10.04 №1374 Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 25 липня 2007 р. N 963 Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву Скачать
Постанова КМУ від 26.03.08 №264 Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин Скачать
Постанова КМУ від 23 липня 2008 р. N 665 Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу Скачать
Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. № 594 Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 14.11.00 №1698 Про затвердження переліку органів ліцензування Скачать
Постанова КМУ від 10 грудня 2008 р. N 1075 Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету Скачать
Постанова КМУ від 12 липня 2000 р. N 1119 Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Скачать
Постанова КМУ від 7 березня 2000 р. N 456 Про затвердження нормативів плати за користування надрами для видобування мінеральних підземних вод Скачать
Постанова КМУ від 17.07.09 №608 Про затвердження Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 9 серпня 1993 р. N 611 Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці Скачать
Постанова КМУ від 14 листопада 2007 р. N 1324 Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки Скачать
Постанова КМУ від 23 червня 2010 р. N 596 Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 29.11.00 №1755 Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу Скачать
Постанова КМУ від 26 липня 2001 р. N 915 Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини Скачать
Постанова КМУ від 24.09.05 №980 Про затвердження Положення про Державну геологічну службу Скачать
Постанова КМУ від 31 серпня 1995 р. N 709 Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 27 грудня 2008 р. N 1164 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг) Скачать
Постанова КМУ від 23 листопада 2006 р. N 1640 Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Скачать
Постанова КМУ від 14 березня 2007 р. N 480 Про затвердження Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами Скачать
Постанова КМУ від 24 червня 2006 р. N 864 Про вилучення та надання в оренду підприємствам земельних ділянок для видобування корисних копалин і зміну цільового призначення земель Скачать
Постанова КМУ від 22 грудня 1994 р. N 862 Про затвердження Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин Скачать