Приказы Ссылка
Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51 Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу Скачать
Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51 Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини Скачать
Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51 Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод Скачать
Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51 Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод Скачать
Наказ ДКУЗКК при МОНПСУ від 06.10.2009 N 393 Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод Скачать
Наказ ДКУЗКК при МОНПСУ від 07.11.2008 N523 ро затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки Скачать
Наказ ДКУЗКК при МОНПСУ від 23.06.2009 N 222 Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів Скачать
Наказ ДКУЗКК при МОНПСУ від 27.11.2006 N 316 Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу Скачать
Наказ МЕПРУ від 26.07.11 №262 Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування Скачать
Наказ МЕПРУ від 29.08.11 №303 Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами Скачать
Наказ МОНС від 06.08.10 N 321 Про затвердження форми спеціального дозволу на користування надрами у 2010 році Скачать
Наказ МОНС від 06.08.10 N 323 Про затвердження Порядку видачі дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами у 2010 році Скачать
Наказ МОНС від 06.08.10 N 324 Про затвердження Порядку переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами у 2010 році Скачать
Наказ МОНС від 13.07.09 N 372 Про затвердження форми спеціального дозволу на користування надрами Скачать
Наказ МОНС та ЯБУ від 30.09.96 N 119 Про затвердження Інструкції щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами Скачать
Наказ ДКУЗКК при МОНПСУ від 31.07.2007 № 107/370 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин Скачать
Наказ ДКУЗКК при МОНПСУ від 13.02.01 №31/51 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин Скачать
Наказ МЕ та ПРУ від 03.03.2003 N 34/м Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової озробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Скачать