Законы Украины Ссылка
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Скачать
Про ліцензування певних видів господарської діяльності Скачать
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року Скачать
Про угоди про розподіл продукції Скачать
Про державну геологічну службу України Скачать