Підсумки 2017. Держгеонадра забезпечили приріст ресурсів і запасів на суму понад 5 мільйонів гривень

За результатами робіт виконаних за державні кошти протягом 2017 року Державна служба геології та надр України забезпечила приріст ресурсів і запасів, який у грошовому еквіваленті становить понад  5 мільйонів гривень, що  в перерахунку на 1 вкладену бюджетну гривню складає 50,8 гривень.

Нагадаємо, Держгеонадрами розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», який забезпечить законодавче врегулювання подальшої ефективної розбудови мінерально-сировинної бази держави.

Основними положеннями проекту змін МСБ передбачається:
- концентрація робіт на пріоритетних напрямках розвитку мінерально-сировинної бази;
- зосередження державного фінансування дослідження надр, в основному, на пошукових та пошуково-оцінювальних роботах з метою виявлення інвестиційно привабливих об’єктів,
- науково-інформаційне забезпечення усіх стадій робіт, у тому числі через постійний моніторинг тенденцій розвитку світового та українського ринку мінеральної сировини.

У надрах нашої країни виявлено майже 20 тис. родовищ, за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в державному балансі запасів корисних копалин, більше 3000 родовищ розробляється. 

Дбаючи про національні інтереси України та її економічну незалежність, підвищення добробуту громадян, потрібно максимально забезпечити державну мінерально-сировинну базу ресурсами власного видобутку. 

Довідка: 
Мінерально-сировинна база - сукупність розвіданих і попередньо оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів, що може бути застосована в галузях економіки за умови отримання економічної вигоди на рівні, достатньому для провадження розширеного виробництва з метою забезпечення економічної безпеки держави.