Розпочав свою роботу IV Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (Геофорум-2017)

Перший заступник Голови Державної служби геології та надр України Фощій М.В. взяв участь у відкритті IV Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (Геофорум-2017) у місті Одеса.

Микола Фощій привітав учасників Геофоруму-2017 та зазначив, що такі заходи є винятково важливими, оскільки дозволяють обмінятися досвідом, консолідувати зусилля наукових і виробничих організацій у вирішенні пріоритетних завдань, що постають перед геологічною галуззю. Висловив упевненість, що високий фаховий і представницький рівень учасників Форуму дасть можливість виробити пропозиції та рекомендації, які сприятимуть зміцненню економічної незалежності та процвітанню нашої держави.

У Форумі беруть участь понад 120 представників 50 геологічних, наукових, виробничих організацій та установ. Планується розглянути широке коло питань: реформування геологічної галузі; пріоритетні напрями розвитку та відновлення мінерально-сировинної бази України; регіональні геологічні та еколого-геологічні дослідження; новітні геолого-геофізичні технології пошуків і розвідки родовищ корисних копалин; геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин як регулятор оптимального користування надрами; альтернативні джерела енергії в Україні; нетрадиційні вуглеводні; законодавча та нормативно-правова база надрокористування.

Організатори IV Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (Геофорум-2017)  – Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Український державний геологорозвідувальний інститут, Державна комісія України по запасах корисних копалин, ДРГП «Донецькгеологія», Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів, Національна Академія наук України, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.